XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Miejsce konferencji

Kongres odbywać się bedzie w  Auli Copernicanum

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

Hotel znajdujący się najbliżej miejsca konferencji:

City Hotel

http://www.city-hotel.pl/