XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Organizatorzy

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego jest organizowany przez:

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Sekretarz:  Dr n. med. Anna Rasmus

Członkowie: dr Anna Nogaj, dr Ewa Sygit-Kowalkowska, dr Monika Wiłkość, dr Maciej Michalak, mgr Maria Bazan, mgr Kinga Gryglicka, mgr Jakub Kowalczyk, mgr Maria Łuckoś, Mgr Michał Skowronek, mgr Katarzyna Zieniewicz