XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Opłaty

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł.

Opłata obejmuje udział w bankiecie.

Opłaty prosimy wpłacać na:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy

Numer konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: PTNEUR 2014 oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata.

Opłata dla Studentów 70 zł.  Opłata nie obejmuje uczestnictwa w bankiecie oraz materiałów konferencyjnych (cena obejmuje certyfikat).

Pełne uczestnictwo – zgodnie z opłatą konferencyjną 300 zł.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wpłaty informujemy iż na konto można dokonać przelewu do 14 października lub płatność na miejscu w punkcie rejestracyjnym w pierwszym dniu konferencji.