XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Rejestracja

Rejestracja prelegentów i słuchaczy odbędzie się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia/posteru na adres e-mail: arasmus@ukw.edu.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zakończyła się możliwość rejestracji uczestnictwa czynnego, natomiast do 17.10 można się rejestrować jako uczestnik bierny.

Wielkość abstraktu: do 1000 znaków ze spacjami.