XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Sesja plakatowa

Wymiary plakatu:  70cm x 100cm

Autorzy i zagadnienia prezentowane podczas sesji plakatowej:

dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG

dr Łucja Bieleninik

Rozwój psychoruchowy trojaków w okresie wczesnego dzieciństwa

a percepcja rozwoju przez matkę – studium przypadku

mgr Karolina Byczewska-Konieczny

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Różnice indywidualne jako predyktory poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym
mgr Daniel Krokosz

Magdalena Jochimek

Zbigniew Jastrzębski

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

Zmiany nastroju i podzielności uwagi u wioślarzy

w procesie treningu o wysokiej intensywności

dr Ludmiła Zając-Lamparska

prof. dr hab. Janusz Trempała

 

Poprawa inteligencji płynnej pod wpływem treningu funkcji poznawczych u osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości
dr Beata Łukaszewska

 

Anosognozja deficytów poznawczych u młodych osób po urazie głowy
mgr Agata Rudnik

dr n. med. Grażyna Piotrowicz

 

 

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zespołem jelita drażliwego

i dyspepsją czynnościową – porównania międzypłciowe (doniesienie wstępne)

dr Beata Daniluk

dr hab. Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS

mgr Ewelina Perehubka

 

 

Wnioskowanie o stanach mentalnych i fizycznych a funkcje wykonawcze u osób z różnych faz dorosłości – doniesienie wstępne
mgr Ernest Tyburski

dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US

Andrzej Sokołowski

dr hab. Agnieszka Samochowiec

Michał Kastrau

 

 

Specyficzne cechy funkcji wykonawczych u osób

ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-remisyjnym z uwzględnieniem poziomu nastroju

mgr Ernest Tyburski

Marta Masztalewicz

Joanna Król

dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US

Andrzej Sokołowski

Agnieszka Samochowiec

Michał Kastrau

Dysfunkcje wykonawcze u pacjentki po udarze w ciele modzelowatym

 

mgr Dagmara Boruc

 

Formy terapii skazanych z antyspołecznym zaburzeniem osobowości
mgr Dagmara Boruc

 

Regionalne ośrodki psychiatrii sądowej dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi – charakterystyka, funkcjonowanie, organizacja