XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: 

dr n. med. Anna Rasmus

Członkowie:

dr Anna Antonina Nogaj

dr Ewa Sygit-Kowalkowska

dr Monika Wiłkość

dr Maciej Michalak

mgr Maria Bazan

mgr Ilona Bidzan

mgr Kinga Gryglicka

mgr Jakub Komendziński

mgr Jakub Kowalczyk

mgr Maria Łuckoś

mgr Michał Skowronek

mgr Barbara Zarańska

mgr Katarzyna Zieniewicz

Monika Prusaczyk

Magdalena Kowynia

Michalina Mazurek

Agnieszka Walkowiak