XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Komitet Honorowy

J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. zw. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

 

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. zw. dr hab. Janusz Trempała


J.M. Rektor ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński


Director of the Center for Cognition and Communication, New York

prof. Jason W. Brown, M.D., Ph.D.