XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. zw. dr hab. med. Leszek Bidzan

dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG

dr Aleksandra Błachnio

dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS

prof. dr hab. Leszek Buliński

prof. Jason W. Brown, M.D.

dr Beata Daniluk

prof. zw. dr hab. Anna Grabowska

dr Marek Graczyk

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

prof. zw. dr hab. Anna Herzyk

prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa

dr hab. Henryk Knapik, prof. AWF

prof. Iurii D. Kropotov, Ph.D.

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

dr Beata Łukaszewska

dr hab. Emilia Łojek, prof. UW

prof. Bruce D. MacQueen, Ph.D.

dr Grzegorz Mańko

dr Andrzej Mirski

dr Natalia Mirska

dr Maciej Michalak

dr Anna Antonina Nogaj

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

prof. zw. dr hab. Roman Ossowski

dr n. med. Anna Rasmus

dr Ewa Sygit-Kowalkowska

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS

prof. dr hab. med. Wiesław Tomaszewski

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

prof. zw. dr hab. Janusz  Trempała

dr Monika Wiłkość

prof. dr hab. med. Magdalena Frańczuk-Wilk

dr Ludmiła Zając-Lamparska

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS