XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

W imieniu

Instytutu Psychologii UKW i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

zapraszamy na

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

18-19 października 2014 r.

UWAGA: Zmiana godziny rozpoczęcia obrad. Uroczyste otwarcie Kongresu rozpocznie się o godzinie 9:00.